Služby | Projekční činnost

Nabízíme Vám komplexní projekční činnost po celou dobu přípravy projektové dokumentace. Velký důraz klademe na osobní přístup ke každému zákazníkovi. Společně prodiskutujeme veškeré Vaše požadavky a stanovíme konkrétní cíle. Předložíme Vám několik možných variant řešení, ze kterých vybereme a doladíme to pravé, přesně podle Vašich přání. Následně zpracujeme dokumentaci pro územní a stavební řízení dle požadavků dotčených orgánů a nového Stavebního zákona a s ním souvisejících prováděcích vyhlášek. Pro samotnou realizaci Vaší stavby vypracujeme podrobnou dokumentaci pro provedení stavby. (včetně výkazů výměr a položkového rozpočtu).


Zajišťujeme komplexní projekční činnost dle jednotlivých výkonných fází:

Zabezpečení vstupních podkladů (VPS)

 • objasnění základních cílů s investorem a pochůzka na pozemku budoucí stavby

Studie stavby (STS)

 • dispoziční a architektonické řešení
 • vizualizace

Dokumentace pro získání územního rozhodnutí (DUR)

 • vypracování dokumentace přikládané k žádosti na vydání územního rozhodnutí
 • zapracování vyjádření od jednotlivých orgánů a organizací státní správy

Dokumentace pro získání stavebního povolení (DSP)

 • vypracování dokumentace přikládané k žádosti o ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení
 • zapracování vyjádření od jednotlivých orgánů a organizací státní správy

Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

 • zapracování podmínek stavebního povolení či ohlášení stavby
 • vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně řešení detailů
 • specifikace strojů a zařízení, výkaz výměr, propočet stavby

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

 • zaměření skutečného provedení stavby
 • vypracování dokumentace skutečného provedení stavby