Vítáme Vás na webové prezentaci firmy Komparo. Zajišťujeme komplexní projekční a inženýrskou činnost i vlastní realizaci staveb. Specializujeme se na energeticky úspornou výstavbu, především nízkoenergetické a pasivní domy. V této oblasti aktivně sledujeme nové produkty, technologické postupy a legislativní změny včetně možností čerpání dotací. V rámci naší činnosti nabízíme odborné poradenství.


Ilustrace

Energeticky úsporná výstavba

V současné době je již několik let trendem snižování potřeby tepla na vytápění objektů, ať už z ekonomického hlediska, ve snaze ušetřit náklady na vytápění, tak i z hlediska ekologického a globálního, kde je snahou snížit produkci oxidu uhličitého (CO2). V tomto případě hovoříme o snížení uhlíkové stopy objektu, resp. uhlíkové stopy jeho obyvatel.

Tato tzv. energeticky úsporná výstavba zahrnuje realizaci nízkoenergetických, pasivních, nulových či aktivních objektů.

Ačkoliv procento energeticky úsporných staveb v naší republice je zatím velmi nízké oproti našim západním sousedům, do budoucna se předpokládá stále výraznější nárůst realizací.


NÍZKOENERGETICKÝ DŮM (NED)

PASIVNÍ DŮM (PD)

NULOVÝ DŮM (ND)

AKTIVNÍ DŮM (AD)

VZOROVÝ PASIVNÍ DŮM - dotazník