Služby

 • Projekty pozemních a dopravních staveb (specializace na nízkoenergetické a pasivní domy)
 • Odborné poradenství a konzultace v oblasti energeticky uvědomělého stavění
 • Hodnocení projektů pasivních domů v programu PHPP
 • Studie a návrhy staveb (STS)
 • Vizualizace
 • Dokumentace pro územní řízení (DUR)
 • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • Prováděcí dokumentace (DPS)
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
 • Zaměření stávajícího stavu (DSPS)
 • Inženýrská činnost pro jednotlivé stupně dokumentace (IČ)
 • Technický dozor investora
 • Autorský dozor
 • Technická pomoc
 • Kontrola kvality provádění prací na stavbách
 • Tepelně technické posouzení konstrukcí
 • Stanovení energetické náročnosti budovy