Reference | Pozemní stavby

Klikněte na název reference pro zobrazení podrobnějších informací.

Novostavba rodinného domu – Zlín

03/2013
 • Projekt pro územní řízení a stavební povolení
 • Výpočet a optimalizace objektu v programu PHPP
 • Prováděcí projektová dokumentace
 • Spolupráce s architektem (návrh Ing. Arch. Lubomír Beran)

Základní technické parametry

 • zastavěná plocha: 192,6 m²
 • užitná plocha: 322,7 m²
 • obestavěný prostor: 1077,8 m³
 • orientační náklady na stavbu: 5,8 mil. Kč

Konstrukční řešení

 • založení: základová ŽB deska
 • svislé nosné konstrukce: pórobetonové zdivo
 • stropní konstrukce: montovaná/monolitická betonová deska
 • výplně otvorů: dřevěná okna s izolačním trojsklem; UW,max = 0,8 W/m²∙K
 • tepelná izolace: podlaha – XPS tl. 260 mm
  obvodové konstrukce – EPS šedý tl. 250 mm
  střecha – EPS tl. 400 mm

Rekreační objekt – Střelice

10/2012
 • Projekt pro stavební povolení
 • Výpočet a optimalizace objektu v programu PHPP

Základní technické parametry

 • zastavěná plocha: 108,0 m²
 • užitná plocha: 82,2 m²
 • obestavěný prostor: 432,0 m³
 • orientační náklady na stavbu: 2,4 mil. Kč

Konstrukční řešení

 • založení: základové pasy
 • svislé nosné konstrukce: pórobetonové zdivo
 • stropní konstrukce: montovaná betonová deska
 • výplně otvorů: dřevěná okna s izolačním trojsklem; UW,max = 0,8 W/m²∙K
 • tepelná izolace: podlaha – EPS šedý tl. 250 mm
  obvodové konstrukce – EPS šedý tl. 250 mm
  střecha – EPS tl. 450 mm

Novostavba rodinného domu - Velké Němčice

08-11/2012
 • Výpočet a optimalizace objektu v programu PHPP
 • Realizace stavby

Konstrukční řešení

 • založení: základové pasy
 • svislé nosné konstrukce: vápenopískové bloky
 • stropní konstrukce: monolitická betonová kce
 • schodiště: monolitické betonové
 • výplně otvorů: dřevohlíníková okna s izolačním trojsklem; UW,max = 0,8 W/m²∙K
 • tepelná izolace: podlaha – EPS šedý tl. 200 mm
  obvodové konstrukce – EPS šedý tl. 300 mm
  střecha – EPS tl. 400 mm

Bytový dům – Blansko

07/2012
 • Stavební úprava bytového domu
 • Projekt pro stavební povolení

Popis stavebních úprav

 • zateplení stěn, střešní konstrukce a podhledů v suterénu
 • rekonstrukce stávajících balkonů vč. výměny zábradlí
 • výměna výtahů

Rodinný dům – Žebětín

03-07/2012
 • Projekt pro stavební povolení
 • Realizace stavby
 • Blowerdoor test - hodnota n50 = 0,43 h-1

Základní technické parametry

 • zastavěná plocha: 112,9 m²
 • užitná plocha: 139,9 m²
 • obestavěný prostor: 709,0 m³
 • orientační náklady na stavbu: 3,8 mil. Kč

Konstrukční řešení

 • založení: základové pasy
 • svislé nosné konstrukce: vápenopískové bloky
 • stropní konstrukce: monolitická betonová deska
 • výplně otvorů: dřevěná okna s izolačním trojsklem; UW,max = 0,8 W/m²∙K
 • tepelná izolace: podlaha – EPS tl. 200 mm
  obvodové konstrukce – EPS šedý tl. 300 mm
  střecha – EPS tl. 400 mm

Rodinný dům Pístovice

10/2011
 • spolupráce s architektem (návrh Ing. arch. Dušan Urbanczyk)

Základní technické parametry

 • zastavěná plocha: 205,5 m²
 • obestavěný prostor: 1183,6 m³
 • orientační náklady na stavbu: 5,9 mil. Kč

Konstrukční řešení

 • založení: základové pasy
 • svislé nosné konstrukce: keramické tvárnice
 • výplně otvorů: dřevohlíníková okna s izolačním trojsklem
 • tepelná izolace: podlaha – EPS tl. 170 mm
  obvodové konstrukce – minerální vata tl. 150 mm
  střecha – EPS spádový klín tl. min. 250 mm

Bytový dům Židlochovice

08/2011
 • spolupráce s architektem (návrh Ing. arch. Vilém Čech)

Základní technické parametry

 • zastavěná plocha: 178,0 m²
 • užitná plocha: 823,8 m²
 • obestavěný prostor: 3630,0 m³
 • orientační náklady na stavbu: 20,9 mil. Kč
 • 12 bytových jednotek, výtah, 4 garáže, sklepní kóje, ...

Konstrukční řešení

 • založení: piloty, železobetonová základová deska
 • svislé nosné konstrukce: keramické tvárnice
 • stropní konstrukce: monolitická betonová deska
 • výplně otvorů: plastová okna s izolačním dvojsklem
 • tepelná izolace: podlaha – EPS tl. 160 mm
  obvodové konstrukce – EPS šedý tl. 150 mm
  střecha – minerální vata tl. 240 mm

Jihlava - Staré Hory

05/2011
PDF ke stažení

Základní technické parametry

 • zastavěná plocha: 97,2 m²
 • užitná plocha: 175,6 m²
 • obestavěný prostor: 680,4 m³
 • orientační náklady na stavbu: 3,6 mil. Kč

Konstrukční řešení

 • založení: základové pasy
 • svislé nosné konstrukce: YTONG
 • stropní konstrukce: montovaná betonová konstrukce
 • schodiště: železobetonové monolitické
 • výplně otvorů: dřevohlíníková okna s izolačním trojsklem; UWmax = 0,8 W/m²∙K
 • tepelná izolace: podlaha – EPS tl. 200 mm
  obvodové konstrukce – EPS šedý tl. 300 mm
  střecha – spádové klíny EPS tl. min. 350 mm

Přístavby RD Trutnov - Bojiště

04/2011
PDF ke stažení

Základní technické parametry

 • zastavěná plocha: 59,8 m²
 • užitná plocha: 92,89 m²
 • obestavěný prostor: 412,6 m³
 • orientační náklady na stavbu: 2,2 mil. Kč

Novostavba rodinného domu - Samotíšky

03/2011
 • spolupráce s architektem (návrh Ing. arch. Dušan Urbanczyk)

Základní technické parametry

 • zastavěná plocha: 114,5 m²
 • užitná plocha: 189,8 m²
 • obestavěný prostor: 798,4 m³
 • orientační náklady na stavbu: 4,3 mil. Kč

Konstrukční řešení

 • založení: základové pasy
 • svislé nosné konstrukce: vápenopískové bloky
 • stropní konstrukce: montovaná betonová konstrukce
 • schodiště: lehké schodnicové ocelové
 • výplně otvorů: dřevohlíníková okna s izolačním trojsklem; UWmax = 0,8 W/m²∙K
 • tepelná izolace: podlaha – EPS tl. 250 mm
  obvodové konstrukce – EPS šedý tl. 250 mm
  střecha – EPS tl. 400 mm

Novostavba rodinného domu - Nosislav

02/2011
PDF ke stažení

Základní technické parametry

 • zastavěná plocha: 189,5 m²
 • užitná plocha: 133,5 m²
 • obestavěný prostor: 950,0 m³
 • orientační náklady na stavbu: 3,9 mil. Kč

Konstrukční řešení

 • založení: základová deska
 • svislé nosné konstrukce: vápenopískové bloky
 • stropní konstrukce: monolitická betonová deska
 • výplně otvorů: dřevohlíníková okna s izolačním trojsklem; UWmax = 0,8 W/m²∙K
 • tepelná izolace: podlaha – XPS tl. 200 mm
  obvodové konstrukce – EPS šedý tl. 300 mm
  střecha – EPS tl. 400 mm

Rodinný dům - Starý Sedloňov

01/2011
 • Osazení typového projektu do terénu
 • Napojení na inženýrské sítě
 • Projekt sjezdu na pozemek
 • Projekt domovní čistírny odpadních vod (ČOV)

Rodinný dům Česká Třebová, Rybník

01/2011
PDF ke stažení

Základní technické parametry

 • zastavěná plocha: 183,0 m²
 • užitná plocha: 142,8 m²
 • obestavěný prostor: 728,5 m³
 • orientační náklady na stavbu: 3,2 mil. Kč

Konstrukční řešení

 • založení: základové pasy
 • svislé nosné konstrukce: YTONG
 • stropní konstrukce: montovaná betonová kce
 • výplně otvorů: plastová okna s izolačním dvojsklem; UW = 1,2 W/m²∙K
 • tepelná izolace: podlaha – EPS šedý tl. 120 mm
  obvodové konstrukce – EPS šedý tl. 150 mm
  střecha – EPS šedý tl. 300 mm

Komerční objekt Horal

12/2010
PDF ke stažení

Základní technické parametry

 • zastavěná plocha: 180,0 m²
 • užitná plocha: 328,2 m²
 • obestavěný prostor: 1 260,0 m³
 • objemový faktor tvaru budovy A/V: 0,59 m²/m³
 • orientační náklady na stavbu: 6,2 mil. Kč
 • měrná potřeba tepla na vytápění: 84 kWh/(m²∙a)

Rodinný dům Singularis

10/2010
PDF ke stažení

Základní technické parametry

 • zastavěná plocha: 140,0 m²
 • užitná plocha: 138,5 m²
 • obestavěný prostor: 758,2 m³
 • orientační náklady na stavbu: 4,5 mil. Kč

Konstrukční řešení

 • založení: základová deska na XPS
 • svislé nosné konstrukce: YTONG, ocelové sloupy
 • stropní konstrukce: monolitická ŽB deska
 • schodiště: železobetonové monolitické
 • výplně otvorů: dřevohlíníková okna s izolačním trojsklem; UWmax = 0,8 W/m²∙K
 • tepelná izolace: podlaha – XPS tl. 250 mm
  obvodové konstrukce – EPS šedý tl. 300 mm
  střecha – spádové klíny EPS tl. min 400 mm

Rodinný dům Česká Třebová

09/2010
PDF ke stažení

Základní technické parametry

 • zastavěná plocha: 145,3 m²
 • užitná plocha: 113,9 m²
 • obestavěný prostor: 484,3 m³
 • objemový faktor tvaru budovy A/V: 0,98 m²/m³
 • orientační náklady na stavbu: 2,8 mil. Kč
 • měrná potřeba tepla na vytápění: 85 kWh/(m²∙a)

Konstrukční řešení

 • založení: základové pasy
 • svislé nosné konstrukce: YTONG
 • výplně otvorů: plastová okna s izolačním dvojsklem; UW = 1,2 W/m²∙K
 • tepelná izolace: podlaha – EPS šedý tl. 120 mm
  obvodové konstrukce – EPS šedý tl. 150 mm
  střecha – minerální vlna tl. 220 mm

Rodinný dům Chvaleč

06/2010

Základní technické parametry

 • zastavěná plocha: 90,0 m²
 • užitná plocha: 119,8,9 m²
 • obestavěný prostor: 463,5 m³
 • orientační náklady na stavbu: 3,6 mil. Kč
 • měrná potřeba tepla na vytápění: 20 kWh/(m²∙a)

Konstrukční řešení

 • založení: základové pasy
 • svislé nosné konstrukce: vápenopískové bloky
 • výplně otvorů: dřevohliníková okna s izolačním trojsklem; UWmax = 0,8 W/m²∙K
 • tepelná izolace: podlaha – EPS šedý tl. 250 mm
  obvodové konstrukce – minerální vata tl. 300 mm
  střecha – minerální vlna tl. 450 mm

Rodinný dům Amplus

04/2010
PDF ke stažení

Základní technické parametry

 • zastavěná plocha: 108,2 m²
 • užitná plocha: 130,6 m²
 • obestavěný prostor: 608,1 m³
 • objemový faktor tvaru budovy A/V: 0,86 m²/m³
 • orientační náklady na stavbu: 3,2 mil. Kč
 • měrná potřeba tepla na vytápění: 18 kWh/(m²∙a)

Konstrukční řešení

 • založení: základová deska na granulátu pěnoskla
 • svislé nosné konstrukce: vápenopískové bloky
 • stropní konstrukce: montovaná betonová kce
 • schodiště: železobetonové monolitické
 • výplně otvorů: dřevohlíníková okna s izolačním trojsklem; UWmax = 0,8 W/m²∙K
 • tepelná izolace: podlaha – pěnové štěrkosklo
  obvodové konstrukce – EPS šedý tl. 300 mm
  střecha – spádové klíny EPS tl. min 400 mm

Rekreační objekt Horní Kostelec

11/2009
PDF ke stažení

Základní technické parametry

 • zastavěná plocha: 78,8 m²
 • užitná plocha: 107,7 m²
 • obestavěný prostor: 423,7 m³
 • objemový faktor tvaru budovy A/V: 0,87 m²/m³
 • orientační náklady na stavbu: 2,3 mil. Kč
 • měrná potřeba tepla na vytápění: 93 kWh/(m²∙a)

Konstrukční řešení

 • založení: základové pasy
 • svislé nosné konstrukce: YTONG
 • výplně otvorů: dřevěná okna s izolačním dvojsklem; UW = 1,1 W/m²∙K
 • tepelná izolace: podlaha – EPS tl. 90 mm
  obvodové konstrukce – EPS tl. 100 mm
  střecha – minerální vlna tl. 240 mm

Rodinný dům Nové Hvězdlice

06/2009

Základní technické parametry

 • zastavěná plocha: 67,4 m²
 • užitná plocha: 133,8 m²
 • obestavěný prostor: 503,0 m³
 • objemový faktor tvaru budovy A/V: 1,01 m²/m³
 • orientační náklady na stavbu: 2,7 mil. Kč
 • měrná potřeba tepla na vytápění: 35 kWh/(m²∙a)

Konstrukční řešení

 • založení: základové pasy
 • svislé nosné konstrukce: systém VELOX
 • stropní konstrukce: systém VELOX
 • schodiště: železobetonové monolitické
 • výplně otvorů: dřevohlíníková okna s izolačním trojsklem; UWmax = 0,8 W/m²∙K
 • tepelná izolace: podlaha – EPS tl. 250 mm
  obvodové konstrukce – EPS šedý tl. 200 mm
  střecha – EPS tl. min 350 mm
Rodinný dům Vlčice u Trutnova

Rodinný dům Vlčice u Trutnova

04/2009
PDF ke stažení

Základní technické parametry

 • zastavěná plocha: 140,0 m²
 • užitná plocha: 113,3 m²
 • obestavěný prostor: 630,8 m³
 • orientační náklady na stavbu: 2,1 mil. Kč

Konstrukční řešení

 • založení: základové pasy
 • svislé nosné konstrukce: QPOR
 • výplně otvorů: plastová okna s izolačním dvojsklem; UW = 1,1 W/m²∙K
 • tepelná izolace: podlaha – EPS tl. 80 mm
  obvodové konstrukce – EPS šedý tl. 150 mm
  střecha – minerální vlna tl. 300 mm

Rodinný dům Minor

02/2009
PDF ke stažení

Základní technické parametry

 • zastavěná plocha: 93,4 m²
 • užitná plocha: 73,9 m²
 • obestavěný prostor: 309,4 m³
 • objemový faktor tvaru budovy A/V: 0,95 m²/m³
 • orientační náklady na stavbu: 1,8 mil. Kč
 • měrná potřeba tepla na vytápění: 19 kWh/(m²∙a)

Konstrukční řešení

 • založení: základová deska na XPS
 • svislé nosné konstrukce: YTONG
 • stropní konstrukce: montovaná betonová kce
 • výplně otvorů: dřevohlíníková okna s izolačním trojsklem; UWmax = 0,8 W/m²∙K
 • tepelná izolace: podlaha – XPS tl. 250 mm
  obvodové konstrukce – EPS šedý tl. 300 mm
  střecha – EPS tl. 400 mm
Rodinný dům Mladé Buky

Rodinný dům Mladé Buky

11/2008
PDF ke stažení

Základní technické parametry

 • zastavěná plocha: 136,1 m²
 • užitná plocha: 113,7 m²
 • obestavěný prostor: 469,6 m³
 • objemový faktor tvaru budovy A/V: 0,95 m²/m³
 • orientační náklady na stavbu: 2,8 mil. Kč
 • měrná potřeba tepla na vytápění: 18 kWh/(m²∙a)

Konstrukční řešení

 • založení: základové pasy
 • svislé nosné konstrukce: vápenopískové bloky
 • výplně otvorů: dřevohlíníková okna s izolačním trojsklem; UWmax = 0,8 W/m²∙K
 • tepelná izolace: podlaha – EPS šedý tl. 250 mm
  obvodové konstrukce – EPS šedý tl. 300 mm
  střecha – foukaná celulóza tl. 400 mm

Rodinný dům Trutnov, Zelená Louka

09/2008

Základní technické parametry

 • zastavěná plocha: 101,9 m²
 • užitná plocha: 204,6 m²
 • obestavěný prostor: 692,3 m³
 • objemový faktor tvaru budovy A/V: 0,68 m²/m³
 • orientační náklady na stavbu: 4,2 mil. Kč
 • měrná potřeba tepla na vytápění: 28 kWh/(m²∙a)

Konstrukční řešení

 • založení: základové pasy
 • svislé nosné konstrukce: cihelné bloky
 • výplně otvorů: dřevěná okna s izolačním dvojsklem; UW = 1,1 W/m²K
 • tepelná izolace: podlaha – EPS tl. 150 mm
  obvodové konstrukce – EPS tl. 100 mm
  střecha – foukaná celulóza tl. 300 mm

Investiční záměr Horal

07/2008

Rodinný dům Volanov, Za Křížkem

04/2008
PDF ke stažení

Základní technické parametry

 • zastavěná plocha: 131,7 m²
 • užitná plocha: 112,6 m²
 • obestavěný prostor: 592,7 m³
 • sklon střechy: 30°
 • orientační náklady na stavbu: 2,8 mil. Kč

Rodinný dům Rtyně v Podkrkonoší, Nad Lipkou

01/2008

Základní technické parametry

 • zastavěná plocha: 117,4 m²
 • užitná plocha: 148,9 m²
 • obestavěný prostor: 704,5 m³
 • sklon střechy: 35°
 • orientační náklady na stavbu: 3,5 mil. Kč

Rodinný dům Volanov, Ve Vilkách

11/2007

Základní technické parametry

 • zastavěná plocha: 119,7 m²
 • užitná plocha: 130,6 m²
 • obestavěný prostor: 704,5 m³
 • sklon střechy: 38°
 • orientační náklady na stavbu: 3,5 mil. Kč

Rodinný dům Velké Svatoňovice

05/2007

Základní technické parametry

 • zastavěná plocha: 126,0 m²
 • užitná plocha: 103,3 m²
 • obestavěný prostor: 541,8 m³
 • sklon střechy: 20°
 • orientační náklady na stavbu: 2,1 mil. Kč

Rodinný dům Voletiny

02/2007

Základní technické parametry

 • zastavěná plocha: 140,0 m²
 • užitná plocha: 113,3 m²
 • obestavěný prostor: 630,8 m³
 • orientační náklady na stavbu: 2,1 mil. Kč

Rodinný dům s ubytováním, Pec pod Sněžkou

10/2006

Rekonstrukce rodinného domu Rtyně v Podkrkonoší

07/2006

Vestavba podkrovního bytu Trutnov

02/2006

Investiční záměr Trutnov Bojiště

08/2005